Lp. 117 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Walerianowo oraz części wsi Rosnówko i Chomęcice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Walerianowo oraz części wsi Rosnówko i Chomęcice

UCHWAŁA NR LIII/465/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 września 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 6641 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu