Lp. 116 Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części wsi Wiry w obszarze obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 431, 432, 433, 434, 3

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części wsi Wiry w obszarze obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 431, 432, 433, 434, 302, 303

UCHWAŁA NR LII/452/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 03 września 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 5843 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu