Lp. 115 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki położonej w rejonie ul. Ks. Malinowskiego i rzeki Wirynki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki położonej w rejonie ul. Ks. Malinowskiego i rzeki Wirynki

UCHWAŁA NR LI/438/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 4581

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu