Lp. 114 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki położonej pomiędzy ul. Ks. Wawrzyniaka i ul. Stanisława Nowaka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki położonej pomiędzy ul. Ks. Wawrzyniaka i ul. Stanisława Nowaka

UCHWAŁA NR LI/437/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 4463

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu