Lp. 113 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Komorniki w rejonie ul. Wirowskiej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Komorniki w rejonie ul. Wirowskiej

UCHWAŁA NR XLVI/392/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 lutego 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 2573, 2814

 

Tekst miejscowego planu

Rozstrzygnięcie nadzorcze 

Rysunek miejscowego planu