Lp. 112 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Komorniki w rejonie ul. Żabikowskiej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Komorniki w rejonie ul. Żabikowskiej

UCHWAŁA NR XLV/374/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 1932

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu