Lp. 111 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Stawnej, Zakładowej i Jeziornej - Etap 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Stawnej, Zakładowej i Jeziornej - Etap 2

UCHWAŁA NR XLIII/358/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 listopada 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 670

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu