2014

Lp. 118 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Walerianowo oraz części wsi Rosnówko i ChomęciceMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice w rejonie ulic: Polnej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice w rejonie ulic: Polnej i Głuchowskiej

UCHWAŁA NR LIII/464/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 września 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 6652 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu 

Lp. 117 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Walerianowo oraz części wsi Rosnówko i Chomęcice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Walerianowo oraz części wsi Rosnówko i Chomęcice

UCHWAŁA NR LIII/465/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 września 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 6641 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu 

Lp. 116 Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części wsi Wiry w obszarze obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 431, 432, 433, 434, 3

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części wsi Wiry w obszarze obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 431, 432, 433, 434, 302, 303

UCHWAŁA NR LII/452/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 03 września 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 5843 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu 

 

Lp. 115 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki położonej w rejonie ul. Ks. Malinowskiego i rzeki Wirynki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki położonej w rejonie ul. Ks. Malinowskiego i rzeki Wirynki

UCHWAŁA NR LI/438/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 4581

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 114 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki położonej pomiędzy ul. Ks. Wawrzyniaka i ul. Stanisława Nowaka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki położonej pomiędzy ul. Ks. Wawrzyniaka i ul. Stanisława Nowaka

UCHWAŁA NR LI/437/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 4463

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 113 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Komorniki w rejonie ul. Wirowskiej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Komorniki w rejonie ul. Wirowskiej

UCHWAŁA NR XLVI/392/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 lutego 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 2573, 2814

 

Tekst miejscowego planu

Rozstrzygnięcie nadzorcze 

Rysunek miejscowego planu

 

 

Lp. 112 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Komorniki w rejonie ul. Żabikowskiej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Komorniki w rejonie ul. Żabikowskiej

UCHWAŁA NR XLV/374/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 1932

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

 

Lp. 111 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Stawnej, Zakładowej i Jeziornej - Etap 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Stawnej, Zakładowej i Jeziornej - Etap 2

UCHWAŁA NR XLIII/358/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 listopada 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 670

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu