Lp. 108 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Wiśniowej i autostrady A-2

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Wiśniowej i autostrady A-2

UCHWAŁA NR XXXV/303/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Dz. Urz.  Woj Wlkp. z 2013 r., poz. 3632

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu