Lp. 110 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie ul. Szkolnej – Etap I

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie ul. Szkolnej - Etap I

UCHWAŁA NR  XL/328/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 września 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 6473

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu