Lp. 109 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Fabianowskiej etap II.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Fabianowskiej etap II.

UCHWAŁA NR XXXIX/319/2013 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 4785  

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu