Lp. 107 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki, w rejonie ulic Komornickiej i Rosnowieckiej

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki w rejonie ulic Komornickiej i Rosnowieckiej. 
 

UCHWAŁA NR XXXII/285/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 stycznia 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 2728