Lp. 106 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części wsi Wiry obejmujących obszar działek nr: 120/8, 120/14, 66/2, 68 i 69

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części wsi Wiry obejmujących obszar działek nr: 120/8, 120/14, 66/2, 68 i 69. 
 

UCHWAŁA NR XXX/269/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 2259