Lp. 105 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr ewid. 5/2 w Wirach i działek nr 1003/4 i 1003/5 w Komornikach

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr ewid. 5/2 w Wirach i działek nr 1003/4 i 1003/5 w Komornikach. 
 

UCHWAŁA NR XXX/273/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 2163