Lp. 104 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Stawnej, Zakładowej i Jeziornej - Etap 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Stawnej, Zakładowej i Jeziornej - Etap 1 
 

UCHWAŁA NR XXVII/241/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 września 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz.1435