Lp. 103 Częściowa zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (I etap) i (II etap)

Częściowa zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (I etap) i (II etap)
 

UCHWAŁA NR XXVI/229/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 sierpnia 2012 r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz.529