2013

Lp. 110 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie ul. Szkolnej – Etap I

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie ul. Szkolnej - Etap I

UCHWAŁA NR  XL/328/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 września 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 6473

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 109 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Fabianowskiej etap II.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Fabianowskiej etap II.

UCHWAŁA NR XXXIX/319/2013 RADY GMINY KOMORNIKI  z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 4785  

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu 

Lp. 108 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Wiśniowej i autostrady A-2

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Wiśniowej i autostrady A-2

UCHWAŁA NR XXXV/303/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Dz. Urz.  Woj Wlkp. z 2013 r., poz. 3632

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu 

 

 

Lp. 106 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części wsi Wiry obejmujących obszar działek nr: 120/8, 120/14, 66/2, 68 i 69

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części wsi Wiry obejmujących obszar działek nr: 120/8, 120/14, 66/2, 68 i 69. 
 

UCHWAŁA NR XXX/269/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 2259

Lp. 107 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki, w rejonie ulic Komornickiej i Rosnowieckiej

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki w rejonie ulic Komornickiej i Rosnowieckiej. 
 

UCHWAŁA NR XXXII/285/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 stycznia 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 2728

Lp. 103 Częściowa zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (I etap) i (II etap)

Częściowa zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (I etap) i (II etap)
 

UCHWAŁA NR XXVI/229/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 sierpnia 2012 r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz.529

Lp. 104 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Stawnej, Zakładowej i Jeziornej - Etap 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Stawnej, Zakładowej i Jeziornej - Etap 1 
 

UCHWAŁA NR XXVII/241/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 września 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz.1435

Lp. 105 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr ewid. 5/2 w Wirach i działek nr 1003/4 i 1003/5 w Komornikach

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr ewid. 5/2 w Wirach i działek nr 1003/4 i 1003/5 w Komornikach. 
 

UCHWAŁA NR XXX/273/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 13 grudnia 2012 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r., poz. 2163