2012

Lp. 102 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rosnówko i części wsi Chomęcice w rejonie Jeziora Chomęcickiego – etap II

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rosnówko i części wsi Chomęcice w rejonie Jeziora Chomęcickiego – etap II
 

UCHWAŁA NR XXVI/230/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 sierpnia 2012 r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 4268

Lp. 101 Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ulic: Południowej i Mokrej

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ulic: Południowej i Mokrej
 

UCHWAŁA NR XXIV/209/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 11 czerwca 2012 r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 4034

Lp. 100 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Fabianowskiej – etap I

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Fabianowskiej – etap I
 

UCHWAŁA NR XXV/221/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 4031

Lp. 99 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego środkowo-wschodniej części wsi Komorniki.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego środkowo-wschodniej części wsi Komorniki.
 

UCHWAŁA NR XXV/222/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2012 r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 3744

Lp. 98 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ul. Cichej i Rzemieślniczej
 

UCHWAŁA NR XX/179/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2012 r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 3024

Lp. 97 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rosnówko i części wsi Chomęcice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rosnówko i części wsi Chomęcice w rejonie Jeziora Chomęcickiego – etap I
 

UCHWAŁA NR XXII/199/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 15 maja 2012 r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 2897

Lp. 96 Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Komornikach

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirowskiej i Przemysłowej
 

UCHWAŁA NR XVIII/160/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 9 lutego 2012 r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 2052

Lp. 95 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów rolnych w rejonie ul. Szreniawskiej
 

UCHWAŁA NR XIX/173/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 1 marca 2012 r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 1893

Lp. 94 - Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Komornikach

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic: Żabikowskiej, Nizinnej i Poznańskiej

UCHWAŁA NR XVIII/161/2012 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 9 lutego 2012 r.

 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 1892

 

  

Lp. 93 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (etap II) na terenach działek o nr ewid. 687/4 i 642/129
 

UCHWAŁA NR XIII/115/2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 września 2011 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r., Nr 332, poz. 5604

 Tekst Miejscowego Planu

Rysunek Miejscowego Planu