2011

Lp. 92 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Ks. Malinowskiego na terenie części działki nr ewid. 1061/24
 

UCHWAŁA NR XIII/116/2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 września 2011 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r., Nr 316, poz. 5093

Lp. 91 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Fabianowskiej, Poznańskiej i Nowej
 

UCHWAŁA NR XIII/114/2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 września 2011 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r., Nr 316, poz. 5092

Lp. 90 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych na terenie działek nr 277/1 i 277/2
 

UCHWAŁA NR XI/85/2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 czerwca 2011 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r., Nr 272, poz. 4320

Lp. 89 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Polnej i rowu W-A
 

UCHWAŁA NR VIII/57/2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 kwietnia 2011 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r., Nr 206, poz. 3204

Lp. 88 - Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki obejmującego działki nr ewid. gruntu 1159, 57/113 i część działki nr ewid. gruntu 59
 

UCHWAŁA NR VIII/56/2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 27 kwietnia 2011 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r., Nr 206, poz. 3203

Lp. 87 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach na terenie działki nr 346/2
 

UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 20 stycznia 2011 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r., Nr 89, poz. 1500

  • Tekst Miejscowego Planu
  • Rysunek Miejscowego Planu

Lp. 86 - Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Platynowej

 

UCHWAŁA NR LIII/359/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 08 listopada 2010 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r., Nr 274, poz. 5471

Lp. 85 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań – Wrocław, Szreniawa-Rosnówko

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań – Wrocław, Szreniawa-Rosnówko

 

UCHWAŁA NR LII/350/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 października 2010 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r., Nr 274, poz. 5462