2010

Lp. 84 - Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Gottlieba Daimlera

 

UCHWAŁA NR XLIX/321/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2010 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 Nr 195, poz. 3599

Lp. 83 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap Ib

 

UCHWAŁA NR XLVII/312/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 maja 2010 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 Nr 156, poz. 2961

Lp. 82 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice – część III

 

UCHWAŁA NR XLV/297/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2010 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 Nr 134, poz. 2548

Lp. 81 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap Ia
 

UCHWAŁA NR XLV/298/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2010 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 Nr 121, poz. 2284

Lp. 80 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Żabikowskiej, Wirowskiej i Komornickiej

UCHWAŁA NR XLIV/285/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 01 marca 2010 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 Nr 100, poz. 1894

Lp. 79 - Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych – etap II

UCHWAŁA NR XLIV/284/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 01 marca 2010 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 Nr 100, poz. 1893

UCHWAŁA NR L/330/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 września 2010 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 Nr 217, poz. 3952

Lp. 78 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostradą A-2 w zakresie obejmującym teren oznaczony symbolem 5AG

UCHWAŁA NR XLIV/283/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 01 marca 2010 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 Nr 100, poz. 1892