2009

Lp. 77 - Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze terenów zainwestowanych - etap I 

UCHWAŁA NR XXXVI/219/2009 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 czerwca 2009 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 Nr 155, poz. 2676