2008

Lp. 76 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szreniawa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szreniawa przy ul. Dworcowej obejmujący działki nr ewid. gruntu 14/1, 14/4, 14/5, 14/7, 14/189, 14/190, 14/9, 14/10, 14/11 i część działki 14/12 – etap II

UCHWAŁA NR XXVII/171/2008 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 08 grudnia 2008  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 Nr 46, poz. 676

 

Lp. 75 - Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk,

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostradą A-2 w zakresie obejmującym teren oznaczony symbolem 6AG

 

UCHWAŁA NR XXVII/169/2008 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 08 grudnia 2008  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 Nr 14, poz. 248

 

Lp. 74 - Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap)

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap) w rejonie ulicy Głuchowskiej
 

UCHWAŁA NR XXVII/167/2008 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 08 grudnia 2008  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 Nr 14, poz. 247

 

Lp. 73 - Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczyca i części wsi Wiry w zakresie obejmującym działki nr ewid. 325/1, 325/2, 326/1, 326/2, 326/3, 327, 328, 330, 331, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, położone w rejonie ul. Łęczyckiej

UCHWAŁA NR XXIV/144/2008 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 września 2008  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 Nr 203, poz. 3310

 

Lp. 72 - Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych
 

UCHWAŁA NR XXII/132/2008 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 czerwca 2008  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 Nr 153, poz. 2673

 

Lp. 71 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice i części wsi Walerianowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice i części wsi Walerianowo w rejonie ul. Poznańskiej
 

UCHWAŁA NR XXII/130/2008 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 czerwca 2008  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 Nr 153, poz. 2672

 

Lp. 70 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Ks. Malinowskiego
 

UCHWAŁA NR XXII/131/2008 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 czerwca 2008  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 Nr 152, poz. 2669

 

 

Lp. 69 - Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach

Częściowa  zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  terenów działalności  gospodarczej  w  Komornikach  w  zakresie  obejmującym  teren  oznaczony  symbolem  6AG.
 

UCHWAŁA Nr XVII/99/2008 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 stycznia 2008 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 46, Poz 963

Tekst Miejscowego Planu

Rysunek Miejscowego Planu

Lp. 68 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Plewiska

Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  we  wsi Plewiska w  rejonie  ulicy Kolejowej  i  ulicy  Zielarskiej,  obejmujący część  działki  nr  ewidencyjny  gruntu  618/28.

UCHWAŁA Nr XV/88/2007 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 11 grudnia 2007 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 25, Poz. 519