1997-2007

1997-2000

 

LP

 

NAZWA

 

 

UCHWAŁA

PDF

1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. gruntu 19/2 w Szreniawie

XXXI/211/97 14.11.1997

D. Urz. 98. 1. 4

 01

2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego we wsi Komorniki, pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 32 645 Komorniki-Jeziory-Puszczykowo obejmujący działki nr ewid. gruntu 1058/1, 1058/5, 1058/6, 1058/7, 1058/8.

XXXI/210/97 14.11.1997

D.Urz. 98. 4. 42

 02

3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych

XXXVI/250/98 27.04.1998

D.Urz. 98. 10. 95

 03

4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w południowej części Plewisk pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostradą A-2

XXXV/243/98 30.03.1998

D.Urz. 98. 13. 131

 04

5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach

XXXV/244/98 30.03.1998

D.Urz. 98. 13. 132

 05

6

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczycy i części wsi Wiry

XXXVI/249/98 27.04.1998

D.Urz. 98. 13. 133

 06

7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań – Wrocław, Szreniawa – Rosnówko

XXXVI/251/98 27.04.1998

D.Urz. 98. 19. 250

07

8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo – w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki

IX/53/99  11.05.1999

D.Urz. 99. 37. 732

 08

9

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w zakresie obejmującego część działek nr ewid. gruntu 549/6, 550/3, 550/15, 559/2 i 560/2

XV/86/9915.11.1999

D.Urz. 99. 85. 1602

 09

10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Komornikach na działkach nr 759/1, 759/4, 761, 762, 762a. 762b

XVIII/107/2000

01.02.2000

D.Urz. 00. 11. 127

 10

11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki    (I etap)

XX/123/2000 31.03.2000

D.Urz. 00. 41. 477

 11

12

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych obejmująca działki nr 1265 i 1267

XXIII/143/2000 30.06.2000

D.Urz. 00. 49. 588

 12

13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Komornikach obejmujący działki nr ewid. 11/10 i 11/11 i część działki 11/9

XXIII/144/2000 30.06.2000

D.Urz. 00. 51. 622

 13

2001-2002

 

LP

 

NAZWA

 

 

UCHWAŁA

 

PDF

14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Rosnówko przy ul. 1-Maja obejmującego działkę nr ewid. gruntu 200/2

XXXIII/219/2001

26.06.01

D.Urz. 01. 81. 1513

Mpzp nr 14, 15.pdf

15

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych obejmująca działki nr ewid. gruntu 1443/2, 1444/3,1444/2, 1441/5, 1441/4, 1441/2, 1441/6, 1441/7, 1441/1

XXXIII/218/2001 z 26.06.01

D.Urz. 01. 81. 1514

Mpzp nr 14, 15.pdf

16

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr ewid. gruntu 304/8 i 304/9 w Komornikach przy ul. Poznańskiej.

XXVI/164/2000

7.11.2000

D.Urz. 00. 88. 1169

 Mpzp nr 16.pdf

17

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmujący działkę o nr ewid. gruntu 31/2

XXXIII/220/2001

26.06.01

D.Urz. 01. 89. 1757

 Mpzp nr 17.pdf

18

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wiry obejmujący działki o nr ewid 17, 18, 19/1, 19/2, 25, 26/1, 26/2

XXXIII/221/2001

26.06.01

D.Urz. 01. 92. 1812

Mpzp nr 18.pdf

19

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice w obszarze terenów zainwestowanych (I etap)

XXXV/231/2001

28.09.01

D.Urz. 01. 132. 2587

Mpzp nr 19.pdf

20

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Rosnówku, działki o nr ewid 50, 58/6, 47/3 i część działki 47/2, 49

XXXV/232/2001

28.09.2001

D.Urz. 01. 137. 2715

 Mpzp nr 20.pdf

21

Plan przestał obowiązywać

 

 

22

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmujący część działek nr ewid. 1006, 1005 i 1004/1

XXXVI/236/2001

13.11.2001

D.Urz. 01. 148. 3063

 Mpzp nr 22.pdf

23

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Rosnówko obejmujący część działki nr ewid. gruntu 234

XXXVI/235/2001

13.11.01

D.Urz. 01. 162. 4478

 Mpzp nr 23.pdf

24

Plan przestał obowiązywać

 

 

25

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Szreniawie, działki o nr ewid. 14/13 i 14/14

XL/266/02

12.02.2002

D.Urz. 02. 48. 1420

Mpzp nr 25, 26, 27.pdf

26

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Rosnówko obejmujący część działek nr ewid. gruntu 237 i 235

XL/267/02

12.02.2002

D.Urz. 02.48.1421

Mpzp nr 25,26, 27.pdf

27

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Zakładowej obejmującego działki nr 648/28, 648/37, 648/33 oraz część działek nr 648/30, 648/18

XL/268/02

12.02.2002

D.Urz. 02.48.1422

Mpzp nr 25, 26, 27.pdf

Mpzp nr 27 - sprostowanie

28

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części Gminy Komorniki na terenach działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Malinowej i Fabianowskiej

XLIII/289/2002

27.06.02

D.Urz.. 02.96.2382

Mpzp nr 28.pdf

29

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP I

XLIV/297/2002

09.07.2002

D.Urz. 02. 100. 2517

Mpzp nr 29.pdf

30

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki pomiędzy ul. Młyńską i ul. Pasieki obejmujący północną część działek nr ewid. 715, 716 i 717 oraz działkę nr 1039/1

XLIII/291/2002

27.06.2002

D.Urz. 02. 104.2607

 Mpzp nr 30.pdf

31

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (II etap)

XLIII/290/2002

27.06.2002

D.Urz. 02. 108. 3027

 Mpzp nr 31.pdf

32

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki, w zakresie obejmującym działkę nr ewid. gruntu 424/1

XLV/306/2002

10.09.2002

D.Urz. 02. 128. 3524

 Mpzp nr 32, 33.pdf

33

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP II we wsi Komorniki

XLV/307/2002

10.09.2002

D.Urz. 02. 128. 3525

 Mpzp nr 32, 33.pdf

34

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Komornikach przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmująca część działek nr ewid. 1006, 1005,1004/1, 1004/2

XLV/304/2002

10.09.2002

D.Urz 02. 132. 3639

 Mpzp nr 34.pdf

35

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 666/6 położonej we wsi Komorniki

III/21/2002

16.12.2002

D.Urz 03. 30. 554

Mpzp nr 35, 36.pdf

36

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmujący działkę nr 203/5 i część działek nr 204/3, 203/8

III/22/2002

16.12.2002

D.Urz 03. 30. 555

Mpzp nr 35, 36.pdf

2003-2005

 

LP

 

NAZWA

 

 

UCHWAŁA

 

PDF

37

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmujący część działki nr ewid. gruntu 57/99

VI/48/2003

24.02.2003

D.Urz 03. 53. 1002

 Mpzp nr 37.pdf

38

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek 735/16 i 735/17, położonych w Komornikach przy ul. Łąkowej

VI/49/2003

24.02.2003r.

D.Urz.03.82.1566

 Mpzp nr 38.pdf

39

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Chomęcice, obejmujący działki nr ewidencyjny gruntu 267/5, 267/13, 267/14 oraz część działki nr ewidencyjny gruntu 267/12 – ETAP I obejmujący działkę nr ewid. gruntu 267/5 oraz część działki nr ewid. gruntu 267/12

X/69/2003

19.05.2003r.

D.Urz 03. 121. 2246

 Mpzp nr 39.pdf

40

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV etapami – ETAP III we wsi Łęczyca

VIII/59/2003

22.04.2003r.

D.Urz  03. 137. 2568

 Mpzp nr 40.pdf

41

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym działki nr ewid. gruntu 855/15 i 855/28 położone przy ul. Południowej

XII/76/03

08.09.2003r.

D.Urz. 03. 183. 3411

 Mpzp nr 41, 42, 43, 44, 45.pdf

42

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w zakresie obejmującym część działek nr ewid. gruntu 932/9 i 934/8

XII/77/03

08.09.2003r.

D.Urz. 03. 183. 3412

Mpzp nr 41, 42, 43, 44, 45.pdf

43

Zmiana miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ulic: Poznańskiej, Staszica i Nowej

XII/78/03

08.09.2003r.

D.Urz. 03. 183. 3413

 Mpzp nr 41, 42, 43, 44, 45.pdf

44

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Żabikowskiej

XII/79/03

08.09.2003r.

D.Urz. 03. 183. 3414

 Mpzp nr 41, 42, 43, 44, 45.pdf

45

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Walerianowo obejmujący działki nr ewid. grunt 277/1, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5

XII/80/03

08.09.2003r.

D.Urz. 03. 183. 3415

 Mpzp nr 41, 42, 43, 44, 45.pdf

46

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej obejmująca część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1005, 1006

XIII/84/2003

29.09.2003r.

D.Urz .03. 216. 4686

 Mpzp nr 46, 47, 48, 49, 50.pdf

47

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmująca część działek o nr ewidencyjnym 1004/1, 1400/2, 1005, 1006

XIII/85/2003

29.09.2003r.

D.Urz. 03. 216. 4687

 Mpzp nr 46, 47, 48, 49, 50.pdf

48

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmujący działkę o nr ewidencyjnym 1003/3

XIII/86/2003

29.09.2003r.

D.Urz.03. 216. 4688

 Mpzp nr 46, 47, 48, 49, 50.pdf

49

Zmiana uchwał -pkt 46, 47, 48

XV/100/2003

24.11.2003r.

D.Urz.03. 216. 4690

 Mpzp nr 46, 47, 48, 49, 50.pdf

50

Zmiana uchwał -pkt 46, 47, 48, 49

XVI/111/2003

08.12.2003r.

D.Urz.03. 216. 4700

 Mpzp nr 46, 47, 48, 49, 50.pdf

51

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rosnówko obejmujący działki nr ewidencyjny gruntu 140, 141

XV/99/2003

24.11.2003r.

D.Urz. 04. 15. 441

 Mpzp nr 51.pdf

52

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych

XIX/126/2004

29.03.2004r.

D.Urz. 04. 103. 2070

 Mpzp nr 52.pdf

53

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki (etap II)

XXXVIII/230/2005

11.07.2005r.

D.Urz.05. 140. 3871

 Mpzp nr 53, 54.pdf

54

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmująca część działek o nr ewidencyjnych 1004/1, 1004/2, 1005, 1006 oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki w rejonie ul. Komornickiej i Żabikowskiej obejmująca działkę o nr ewidencyjnym 1003/3

XXXVIII/231/2005

11.07.2005r.

D.Urz. 05. 140. 3872

 Mpzp nr 53, 54.pdf

2005-2007

 

LP

 

NAZWA

 

 

UCHWAŁA

 

PDF

 

55

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Komornickiej i Żabikowskiej w Komornikach

XLI/252/2005

28.11.2005r.

D.Urz. 06.5. 67

 Mpzp nr 55.pdf

 

56

Ćzęściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w południowej części Plewisk, pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostradą A-2

XLII/255/2005

12.12.2005r.

D.Urz. 06.11. 243

 Mpzp nr 56.pdf

 

57a

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach

XLIV/269/2006

30.01.2006 r.

Dz. Urz. 06.60.1554

Mpzp nr 57a.pdf

 

57b

Zmiana uchwały Rady Gminy Komorniki nr XLIV/269/2006 z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach

XLVII/287/2006

30.01.2006

Dz. Urz. 06.100.2490

Mpzp nr 57b.pdf

 

58

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice – część II

XLV/278/2006

27.02.2006 r.

Dz. Urz. 06.87.2180

 Mpzp nr 58.pdf


59

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (etap I)

XLIX/295/2006

22.05.2006

Dz. Urz. 06.120.2963

 Mpzp nr 59.pdf

 

60

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Komorniki, w ob.rębie działek nr ewid. gruntu 1566 do 1568; od 1577 do 1580, od 1592 do 1594; od 1602 do 1606; od 1616 do 1621; od 1624 do 1630; 1633 do 1658; 1701; 1702; 1705 do 1708

LI/305/2006

13.06.2006

Dz. Urz. 06.134.3265

 Mpzp nr 60.pdf

 

61

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych

XLIX/294/2006

22.05.2006

Dz. Urz. 06.147.3550

 Mpzp nr 61.pdf

 

62

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szreniawa przy ul. Dworcowej obejmujący działki nr ewid. Gruntu 14/1, 14/4, 14/5, 14/7, 14/189, 14/190, 14/9, 14/10, 14/11 i część działki 14/12 – etap I

LIV/318/2006

15.09.2006

Dz. Urz. 06.172.3972

 Mpzp nr 62.pdf

 

63

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczyca i części wsi Wiry

LIV/319/2006

15.09.2006

Dz. Urz. 06.193.4544

 Mpzp nr 63.pdf

 

64

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Szreniawie, działki o nr ewidencyjnym 14/13 i 14/14

VI/26/2007

29.03.2007

Dz. Urz. 07.77.2017

 Mpzp nr 64.PDF

 

65

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki obejmującego działki nr ewid. gruntu 1159, 57/113 i część działki nr ewid. gruntu 59

VIII/40/2007

23.04.2007

Dz. Urz. 07.113.2640

 Mpzp nr 65.pdf

 

66

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Poznańskiej obejmującego działkę nr ewid. gruntu 1059/10

IX/46/2007

28.05.2007

Dz. Urz. 07.121.2818

 Mpzp nr 66.pdf

 

67

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w zakresie obejmującym teren położony przy ulicy Wirowskiej

XIII/69/2007

29.10.2007

Dz. Urz. 07.205.4782

 Mpzp nr 67.pdf

 

 

Zmiana granic „Obszaru Chronionego Krajobrazu terenów Doliny Rzeki Wirynki”

XXXVI/234/01

13.11.2004r.

D.Urz.01. 146. 3005