2019

Lp. 178 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ul. Łęczyckiej

UCHWAŁA NR XIV/107/2019 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 września 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 19 września 2019 r., poz. 7888.

 

tekst uchwały

załącznik graficzny

Lp. 177 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ulic: 1 Maja i S. Stawnego.

UCHWAŁA NR XIV/106/2019 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 września 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 18 września 2019 r., poz. 7862.

 

tekst uchwały

 

załącznik graficzny

Lp. 176 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Łęczyca w rejonie ulicy Sosnowej

 

UCHWAŁA NR X/80/2019 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 maja 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 5 czerwca 2019 r., poz. 5557.

 

tekst uchwały

załącznik graficzny

Lp. 175 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Komornickiej i Zespołowej

UCHWAŁA NR X/79/2019 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 maja 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 5 czerwca 2019 r., poz. 5553.

 

tekst uchwały

załącznik graficzny

Lp. 174 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulicy Jankiela

 

 

UCHWAŁA NR IX/75/2019 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 14 maja 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 24 maja 2019 r., poz.. 5178

 

tekst uchwały

załącznik graficzny

Lp. 173 - Miejscowy plan zagopspodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Podgórnej i Granicznej

Miejscowy plan zagopspodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Podgórnej i Granicznej

 

UCHWAŁA NR VIII/72/2019 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 9 maja 2019 r., poz.. 4751

 

tekst uchwały

załącznik graficzny

Lp. 172 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji we wsi Plewiska inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji we wsi Plewiska inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina -Plewiska 

 

UCHWAŁA NR VIII/71/2019 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 9 maja 2019 r., poz.. 4750

 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 171 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Krętej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ul. Krętej.

 

UCHWAŁA NR VII/60/2019 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 marca 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 10 kwietnia 2019 r., poz.. 3741

 

tekst uchwały

załącznik graficzny

Lp. 170 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ulicy Kolejowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Plewiska w rejonie ul. Kolejowej.

 

UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 14 stycznia 2019 r., poz.. 658

 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu

Lp. 169 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Nowej, Zielonej i Grabowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w rejonie ulic: Nowej, Zielonej i Grabowej.

 

UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 5 grudnia 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 18 grudnia 2018 r., poz.. 10236

 

 

Tekst miejscowego planu

Rysunek miejscowego planu