Planowanie przestrzenne

Gmina Komorniki posiada System Informacji Przestrzennej, w której prezentowane są wszystkie obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

System Informacji Przestrzennej < łącze do www.komorniki.e-mapa.net  >