Przedmiot petycji

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji kierowanej do Wójta Gminy Komorniki lub Rady Gminy Komorniki może być w szczególności żądanie zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji Wójta lub Rady.