Petycje - podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o petycjach

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o petycjach