Petycje do Rady Gminy Komorniki

Petycje publikowane są w ciągu 7 dni po ich wpłynięciu do Urzędu Gminy Komorniki, natomiast informacje dotyczące sposobu rozpatrzenia petycji umieszczane są w ciągu 7 dni od daty udzielenia odpowiedzi autorowi petycji.

Petycja w sprawie budowy parku rekreacyjnego w Plewiskach

Treść petycji

Petycja o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego

Treść petycji

Pismo przewodnie do osoby wnoszącej petycję.

Uchwała w sprawie petycji.

Petycja w sprawie przygotowania pakietu profilaktycznego dla osób starszych

Treść petycji

Wycofanie petycji

Petycja (list otwarty) w spawie szczepień na COVID-19.

Treść petycji.

Pismo do osoby wnoszącej petycję.

Petycja w sprawie szczepień na COVID-19.

Treść petycji.

Pismo do osoby wnoszącej petycję.

Odpowiedź na petycję.

 

Petycja w związku z planowaną inwestycją przy ul. Młyńskiej 16 w Komornikach.

Treść petycji

Pismo do osoby wnoszącej petycję.

Odpowiedź na petycję.

Petycja w interesie publicznym w spr. szczepień na COVID-19.

Treść petycji.

Pismo do osoby wnoszącej petycję.

Odpowiedź na petycję.

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przespisów prawa miejscowego.

Treść petycji.

Pismo w sprawie petycji.

Odpowiedź na petycję.

 

Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

Treść petycji.

Odpowiedź na petycję.

Petycja w sprawie zmiany prawa miejscowego_bezpłatne parkingi i intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

Petycja w sprawie zmiany prawa miejscowego_bezpłatne parkingi i intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

Pismo w sprawie petycji

Odpowiedź na petycję w sprawie dokonania pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

Odpowiedź na petycję w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca - znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny.

Petycja w sprawie nadania nazwy nowo zbudowanemu rondu ulicznemu w Komornikach.

Treść petycji

Pismo w sprawie petycji

Odpowiedź na petycję

Petycja w sprawie nadawania nazw nowo powstałym ulicom na terenie gminy Komorniki

Treść petycji

Pismo w sprawie petycji

Pismo inf. o rozpatrzeniu petycji przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych. 

Odpowiedź na petycję

 

Petycja w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego

Treść petycji

Pismo w sprawie petycji

Pismo do wiadomości dla Dyrektora WPN oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu kopii petycji

Pismo Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego w sprawie petycji  

Pismo do wiadomości Urzędu Miasta w Mosinie w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Wlkp. Parku Narodowego

Pismo do wiadomości Urzędu Gminy Stęszew w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Wlkp. Parku Narodowego

Pismo inf. o rozpatrzeniu petycji przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych.

Odpowiedź na petycję

Pismo do wiadmomości Rady Gminy Komorniki w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Trzebaw_gmina Stęszew.

Pismo o nadanie nazwy Jezirna odcinkowi drogi przebeigającej przez Wlkp. Park Narodowy w granicach administracyjnych gminy Komornik.

Pismo informujące o projekcie uch. w sprawie nadania nazwy Jeziorna (przedłużenie) w granicach administracyjnych gminy Komorniki.

Pismo informujące i uchwała w sprawie objęcia nazwą ul. Jeziorna działek położonych na terenie miejscowości Komorniki, Szreniawa i Rosnówko.