Petycje do Rady Gminy Komorniki

Petycje publikowane są w ciągu 7 dni po ich wpłynięciu do Urzędu Gminy Komorniki, natomiast informacje dotyczące sposobu rozpatrzenia petycji umieszczane są w ciągu 7 dni od daty udzielenia odpowiedzi autorowi petycji.