Regulaminy pracy Komisji Rady

Regulamin Komisji Oświaty,Ochrony Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych

Regulamin Komisji Planowania, Promocji i Rozwoju Gminy

Regulamin Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Regulamin Komisji Statutowo-Prawnej,Budżetu i Finansów