Przewodniczący Rady

Przewodniczący Rady Gminy Komorniki

Przewodniczący Rady Gminy Komorniki:

Marian Adamski

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Komorniki:

Urszula Kolińska

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Komorniki:

Piotr Wiśniewski.