Komisje Rady

Komisje Rady Gminy Komorniki

 

Komisja Statutowo-Prawna Budżetu i Finansów

 •  Jacek Depczyński Przewodniczący Komisji
 • Zenon Guzek Z-ca Przewodniczącego
 • Edyta Błaszczak
 •  Małgorzata Degórska
 •  Marian Adamski
 •  Paweł Kaczmarek
 • Julia Pankiewicz - Sobisiak
 •  Dorota Trocha

Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

 • Piotr Napierała Przewodniczący Komisji
 • Dominik Występski Z-ca Przewodniczącego
 • Krystyna Kroll - Chilomer
 • Władysław Kwaśniewski
 • Urszula Kolińska
 • Wojciech Pietrzak
 • Anna Stemplewska
 •  Beata Wojtyniak

Komisji Polityki Przestrzennej

 •  Piotr Wiśniewski Przewodniczący Komisji
 • Julia Pankiewicz-Sobisiak Z-ca Przewodniczącego
 •  Małgorzata Degórska
 • Klaudiusz Lipiński
 •  Anna Stemplewska
 • Dorota Trocha
 • Jacek Depczyński
 •  Dominik Występski

Komisji Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 • Paweł Kaczmarek Przewodniczący Komisji
 • Władysław Kwaśniewski Z-ca Przewodniczącego
 • Edyta Błaszczak
 • Wojciech Brocki
 •  Henryk Kosmowski
 • Robert Kurasz
 • Wojciech Pietrzak
 •  Piotr Wiśniewski

Komisja Kultury, Promocji i Współpracy Samorządowej

 • Małgorzata Degórska Przewodnicząca Komisji
 • Beata Wojtyniak Z-ca Przewodniczącego
 • Jacek Depczyński
 • Zenon Guzek
 •  Urszula Kolińska
 • Krystyna Kroll - Chilomer
 •  Klaudiusz Lipiński
 • Wojciech Brocki

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • Henryk Kosmowski Przewodniczący Komisji
 • Robert Kurasz Z-ca Przewodniczącego
 •  Dominik Występski
 •  Piotr Napierała
 • Władysław Kwaśniewski
 • Wojciech Pietrzak
 •  Krystyna Kroll - Chilomer
 • Anna Stemplewska

Komisji Rewizyjnej

 •  Dorota Trocha Przewodnicząca Komisji
 • Paweł Kaczmarek
 •  Piotr Napierała
 •  Piotr Wiśniewski
 •  Edyta Błaszczak