Komisje Rady

Komisje Rady Gminy Komorniki

1.  Komisja  Statutowo - Prawna Budżetu i Finansów:

1)      Marian Adamski
2)      Edyta Błaszczak – Przewodnicząca
3)      Urszula Kolińska
4)      Marek Kubiak
5)      Dorota Trocha
6)      Katarzyna Trzeciak
7)      Mateusz Werbliński

2.  Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego:

1)      Zenon Guzek
2)      Zofia Liwerska
3)      Magdalena Mroskowiak
4)      Piotr Napierała – Przewodniczący
5)      Wojciech Pietrzak
6)      Piotr Wiśniewski
7)      Dominik Występski

3.  Komisja Polityki Przestrzennej:

1)      Małgorzata Degórska
2)      Marek Kubiak
3)      Klaudiusz Lipiński
4)      Julia Pankiewicz - Sobisiak – Przewodnicząca
5)      Krzysztof Ratajczak
6)      Robert Schmidt
7)      Piotr Wiśniewski

4.   Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

1)      Edyta Błaszczak
2)      Małgorzata Degórska
3)      Zenon Guzek
4)      Urszula Kolińska
5)      Magdalena Mroskowiak
6)      Krzysztof Ratajczak – Przewodniczący
7)      Mateusz Werbliński

5.   Komisja Kultury, Promocji i Współpracy Samorządowej:

1)      Małgorzata Degórska – Przewodnicząca
2)      Urszula Kolińska
3)      Klaudiusz Lipiński
4)      Zofia Liwerska
5)      Damian Nowak
6)      Julia Pankiewicz - Sobisiak
7)      Krzysztof Sznajder

6.   Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

1)      Zenon Guzek
2)      Marek Kubiak
3)      Magdalena Mroskowiak
4)      Piotr Napierała
5)      Wojciech Pietrzak
6)      Krzysztof Ratajczak
7)      Krzysztof Sznajder – Przewodniczący

7.   Komisja Rewizyjna:

1)      Edyta Błaszczak
2)      Piotr Napierała – Zastępca Przewodniczącej
3)      Damian Nowak
4)      Dorota Trocha – Przewodnicząca
5)      Katarzyna Trzeciak

8.  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1)      Julia Pankiewicz - Sobisiak – Zastępca Przewodniczącego
2)      Wojciech Pietrzak – Przewodniczący
3)      Robert Schmidt
4)      Dorota Trocha
5)      Dominik Występski