Komisje Rady

Komisje Rady Gminy Komorniki

1.  Komisja  Statutowo - Prawna Budżetu i Finansów:

1)      Marian Adamski
2)      Edyta Błaszczak – Przewodnicząca
3)      Urszula Kolińska – Z-ca Przewodniczącej
4)      Krystyna Kroll-Chilomer
5)      Marek Kubiak
6)      Dorota Trocha
7)      Mateusz Werbliński

2.  Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego:

1)      Zenon Guzek
2)      Zofia Liwerska
3)      Magdalena Mroskowiak – Z-ca Przewodniczącego
4)      Piotr Napierała – Przewodniczący
5)      Wojciech Pietrzak
6)      Katarzyna Trzeciak
7)      Piotr Wiśniewski  

3.  Komisja Polityki Przestrzennej:

1)      Małgorzata Degórska
2)      Marek Kubiak
3)      Klaudiusz Lipiński
4)      Julia Pankiewicz-Sobisiak – Przewodnicząca
5)      Krzysztof Ratajczak
6)      Robert Schmidt
7)      Piotr Wiśniewski – Z-ca Przewodniczącej

4.   Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

1)      Edyta Błaszczak – Z-ca Przewodniczącego
2)      Małgorzata Degórska
3)      Zenon Guzek
4)      Urszula Kolińska
5)      Magdalena Mroskowiak
6)      Krzysztof Ratajczak – Przewodniczący
7)      Mateusz Werbliński

5.   Komisja Kultury, Promocji i Współpracy Samorządowej:

1)      Małgorzata Degórska – Przewodnicząca
2)      Urszula Kolińska
3)      Klaudiusz Lipiński – Z-ca Przewodniczącej
4)      Zofia Liwerska
5)      Damian Nowak
6)      Julia Pankiewicz-Sobisiak
7)      Krzysztof Sznajder

6.   Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego:

1)      Zenon Guzek
2)      Marek Kubiak
3)      Magdalena Mroskowiak
4)      Piotr Napierała
5)      Wojciech Pietrzak – Z-ca Przewodniczącego
6)      Krzysztof Ratajczak
7)      Krzysztof Sznajder – Przewodniczący

7.   Komisja Rewizyjna:

1)      Edyta Błaszczak
2)      Piotr Napierała – Z-ca Przewodniczącej
3)      Damian Nowak
4)      Dorota Trocha – Przewodnicząca
5)      Katarzyna Trzeciak

8.  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1)      Krystyna Kroll-Chilomer
2)      Julia Pankiewicz-Sobisiak – Z-ca Przewodniczącego
3)      Wojciech Pietrzak – Przewodniczący
4)      Robert Schmidt
5)      Dorota Trocha