Plany zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Plan zamówień publicznych na 2017 rok - aktualizacja na dzień 30 kwietnia 2017 r.

Plan zamówień publicznych na 2017 r. - aktualizacja na dzień 30 czerwca 2017 r. 

Plan zamówień publicznych na 2017 r. - aktualizacja na dzień 31 grudnia 2017 r. 

Plan zamówień publicznych na 2018 r

Plan zamówień publicznych na 2018 rok - aktualizacja na dzień 3 kwietnia 2018 r.

Plan zamówień publicznych na 2018 rok - aktualizacja na dzień 9 lipca 2018 r.

Plan zamówień publicznych na 2018 rok - aktualizacja na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

Plan zamówień publicznych na 2019 rok - aktualizacja na dzień 24.04.2019 r.

Plan zamówień publicznych na 2019 rok - aktualizacja na dzień 14.08.2019 r.

plan zamówień publicznych nr 2020 rok - 17.01.2020 r.

Plan zamówień publicznych na 2020 rok - I aktualizacja - 3.09.2020 rok

Plan zamówień publicznych na 2021 rok - 15.01.2021 r.

Plan zamówień publicznych na 2021 rok - I aktualizacja 25.01.2021 rok

Plan zamówień publicznych na 2021 rok - II aktualizacja 18.02.2021 r.

plan zamówień publicznych na 2021 rok - III aktualizacja

plan zamówień publicznych na 2021 roku - IV aktualizacja

 plan zamówień publicznych na 2021 roku - V aktualizacja

plan zamówień publicznych na 2021 rok - VI aktualizacja

plan zamówień publicznych na 2021 rok - VII aktualizacja

Plan zamówień publicznych na 2021 rok - VIII aktualizacja 29.06.2021 r.

Plan zamówień publicznych na 2021 rok - IX aktualizacja 07.07.2021 r.

Plan zamówień publicznych na 2021 rok - X aktualizacja 16.09.2021 r.

Plan zamówień publicznych na 2021 rok - XI aktualizacja 25.11.2021 r

Plan zamówień publicznych na 2021 rok - XII aktualizacja 1.12.2021 r.

 Plan zamówień publicznych na 2022 rok