2008

2008.12.12 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa i modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach" - MODYFI

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego postępowania przetargowego.

 

ogloszenie

Lista wiadomości
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-18/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-8/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-4/08
WI.3410-3-3/08