Komunikaty

2019.10.21 - Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16.10.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na ul. Stawnej w Komornika

2019.10.21 - Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16.10.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na ul. Stawnej w Komornikach 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06