Inwestycje celu publicznego

06.03.2014-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa ul. Jabłoniowej w Rosnowie

TREŚĆ OBWIESZCZENIA
Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej