Inwestycje celu publicznego

08.11.2013r-Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dot. rozbudowa i przebudowa linii kolejowej E-59 Wrocław-Poznań na odcinku Czempiń-Poznań

TREŚĆ OBWIESZCZENIA
Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej