Inwestycje celu publicznego

07.11.2013-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 539/5 i 5

TREŚĆ OBWIESZCZENIA
Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej