Inwestycje celu publicznego

27.08.2013 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.08.2013 r. zawiadamiającego o zgromadzonej dokumentacji dla inwestycji "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elekt


Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej