Inwestycje celu publicznego

05.04.2013r. - Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - dot. rozbudowa i przebudowa linii kolejowej E-59 Wrocław - Poznań na odcinku Czempiń-Poznań

TREŚĆ OBWIESZCZENIA
Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej