Inwestycje celu publicznego

20.01.2011r. - Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z całościa akt w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie ulic

PL. 7331-2-26/10                                                                                                             Komorniki, dnia: 20.01.2011r

                                           

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że

 

można się zapoznać z całością akt

 

W sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie ulicy 1 Maja w Rosnówku, obejmującego działki o nr ewid. gruntu: 79, 88, 92/8, 97, 100, 103, 104, 105, 106, 107/1, 114, 136, 137, 138/1, 195/2, 196/3, 232, 236, 237/6, 237/9, 237/10, 257 – obręb  Rosnówko- Walerianowo.

 

  

Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi – w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.11 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

-  BIP UG Komorniki

 

 

 

 

 

Z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestzrennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego

Suszczyńska Katarzyna

Tel. (61) 8 108 806

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej