Inwestycje celu publicznego

29.12.2010r - Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z całością akt w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid.

           

                                                                                                                                                          Komorniki, dnia: 23.12.2010r.

PL. 7331-2-25/10  

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że

 

można się zapoznać z całością akt

 

w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej

 

 

Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi – w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.11 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Wywieszono:

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- tablica ogłoszeń –sołtys wsi wiry

- BIP Wiry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Suszczyńska

tel.: (61)810 8806

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej