Inwestycje celu publicznego

07.12.2010r. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z całością akt w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kan

                                                                                                                                                          Komorniki, dnia: 07.02.2010r.

PL. 7331-2-20/10  

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że

 

 

można się zapoznać z całością akt

 

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego część działek o nr ewidencyjnych gruntu 4 i 6 – obręb Rosnowo –Szreniawa, dla inwestycji polegającej na budowie  odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej w Rosnowie.

 

 

 Strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi – w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia - w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.11 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14.06.1960r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

  

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Komorniki

- tablica ogłoszeń –sołtys wsi: Rosnowo Szreniawa

- BIP Komorniki

 

Z up. Wójta

Kierownik

Wydziału Planowania Przestrzennego

i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Suszczyńska

tel.: (61)810 8806

 

 

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej