Inwestycje celu publicznego

20.07.2020 Obwieszczenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publ. Wójta Gminy Dopiewo

RPPiOŚ.6733.31.2020

 Obwieszczenie

Wójta Gminy Dopiewo

 

o wydaniu decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego

dla ENEA Operator Sp. z o.o.

w obr. Plewiska, gm. Komorniki

 

w załączeniu treść Obwieszczenia

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej