Inwestycje celu publicznego

30.12.2019 r. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji nr 96/2019 o ustaleniu lokalizacji inw. celu publ. dla budowy wiaduktu kolejowego Grunwaldzka

IR-III.746.22.2019.10

Obwieszczenie

Wojewody Wielkopolskiego

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

polegającej na budowie wiaduktu kolejowego wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w ramach inwestycji pn. "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20", przewidzianej na terenie działek nr ewid.: 9/2 obr. Junikowo, Miasto Poznań, Miasto Poznań,
działka nr ewid. 601/2, 672, obr. Plewiska, gm. Komorniki, powiat poznański.

w załączeniu:

 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR-III.746.22.2019.10

 

 

 

 

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej