Inwestycje celu publicznego

09.12.2019 r. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR-III.746.22.2019.10 o podjęciu zawieszonego postępowania dla lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

IR-III.746.22.2019.10   z dn. 5 grudnia 2019 r.

Dotyczy: postępowania w sprawie  lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na:

budowie wiaduktu kolejowego wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w ramach inwestycji pn. „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka
w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20.

załacznik:

Obwieszczenie

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej