Inwestycje celu publicznego

24.01.2019 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego SKO.GP.4000.1165.2018 o wydanej decyzji uchylającej dla dz. nr 87/4 w Wirach

 

obwieszczenie z dnia 24.01.2019 r.

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej