Inwestycje celu publicznego

03.07.2018r. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę trzeciego pasa ruchu i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni autostrady A2 od węzła "Poznań Komorniki" do węzł

 

 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji:

Dobudowa trzeciego pasa ruchu i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni autostrady A2
na odcinku od węzła "Poznań Komorniki" do węzła "Poznń Krzesiny"

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej