Inwestycje celu publicznego

03.07.2018r. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę trzeciego pasa ruchu autostrady od węzła "Poznań Zachód" do węzła "Poznań Komorniki"

 

 

 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

o wydaniu pozwolenia na budowę pn.:

Dobudowa trzeciego pasa ruchu autostrady A2 na odcinku od węzła "Poznań Zachód" do węzła "Poznań Komorniki"

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej