Inwestycje celu publicznego

02.02.2017 r. - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia: wymianie słupa linii napowietrznych SN – 15 kV oraz budowie linii ka

Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej