Inwestycje celu publicznego

12.04.2016 r.-Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego o uchyleniu w całości i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji Wójta Gminy Komorniki z dnia 29 sierpni

treść obwieszczenia
Lista wiadomości
terenu położonego we wsi Wiry, obejmującego część działki nr ewid. gruntu 680 dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej